Branding Kancelarii Prawnych i Doradców Restrukt.

338/339

Dobrze zaprojektowany marketing podnosi prestiż Kancelarii. A to przekłada się na wyższe zyski. Zbudowanie dobrej marki firmy na wszystkich punktach styku Klienta z tą marką wymaga kompleksowych kompetencji, takich jak : design thinking, grafika, zarządzanie projektami, marketing, znajomość światowych trendów i rozwiązań w zakresie marketingu usług prawnych i profesjonalnego budowania wizerunku Kancelarii i prawnika, doradcy restrukturyzacyjnego czy adwokata.

Branding / Identyfikacja wizualna to podstawowe narzędzie, służące kreowaniu unikalnego wizerunku marki firmy na rynku. Spójny system wizualny jest ważnym elementem całościowej identyfikacji.

Spójność wizerunkowa marki Kancelarii, zarówno merytoryczna, jak i reputacyjna potwierdza spójność identyfikacji wizualnej, grafik, logo, strony internetowej i innych materiałów na wszystkich punktach styku klienta z marką. Na identyfikację wizualną składają się m.in.:

• Logotyp i identyfikacja wizualna (marki lub personal brandingu) – kolorystyka, krój pisma,
• Wygląd materiałów firmowych w indywidualnej szacie graficznej z przekazaniem praw autorskich
• Projekt graficzny wizytówki
• Projekt papieru firmowego (word)
• Projekt prezentacji (power point)
• Wzór stopki maila
• Broszura ofertowa
• Wizytówki
• Teczka firmowa
• Opracowanie elementów wewnątrz Kancelarii (szyld, dyplomy, tabliczki)

Poniżej przykładowa wizualizacja wykonanego przez nas brandingu Kancelarii Doradców Restrukturyzacyjnych, świadczącej usługi w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Logo, zarówno nazwa jak i symbolika graficzna, zainspirowane są mitycznym ptakiem Alerionem, z filozoficzną misją:

Prawo jest sztuką czynienia tego, co dobre i słuszne

Nawiązuje do preambuły Stowarzyszenia Ars Legis, która jako życiowy cel zrzeszonych w nim prawników wskazuje ciągłe doskonalenie się w trudnej sztuce boni et aequi.

Podkreślić należy, że proces tworzenia narzędzi brandingu jest etapem finalizacji budowy marki, poprzedzonym dogłębną analizą wartości, kompetencji i założeń.

Marka to spełniona obietnica

Współpraca z nami pozwoli stworzyć odpowiednie wrażenie w odbiorze klientów, dać na rynek przekaz zgodny z tym co Państwa wyróżnia. Jeśli jest Pan / Pani zainteresowana kompleksowym wsparciem w zakresie budowania silnej marki, zapraszam do kontaktu.

Anita Golańska
Ekspert marketingu usług prawnych

Specjalizuję się w marketingu usług prawniczych. Od 5 lat z sukcesami wspiera Kancelarie Prawne, Adwokackie, Doradców Restrukturyzacyjnych i Syndyków w budowaniu profesjonalnego wizerunku on-line i off line. Zajmuję się sprawną i skuteczną komunikacją, tworzę i rozwijam strony internetowe. Dzięki prowadzonym przeze mnie kampaniom strony internetowe generują zamówienia, zapytania ofertowe i popularyzują marki Klientów. Wykorzystuję możliwości internetu by zwiększać dotarcie do klientów, zwiększać skalę sprzedaży i podnosić obroty.