Wizerunek Kancelarii

Wizerunek Kancelarii Adwokackiej obowiązkowo zawiera informację o przynależności do Adwokatury Polskiej, nawiązanie do symboliki i odpowiednich wartości. Kolorystyka dopasowana do preferencji Założycieli Marki. Ważna jest spójność na wszystkich punktach styku Klienta z Kancelarią.