Personal branding

Marketingowym narzędziem naturalnym stosowanym w przypadku wybranych profesji jest personal branding. Ta strategia marketingowa, która polega na inwestowaniu w budowanie swojej reputacji i zwiększaniu swojej wartości na rynku często stosowana w przypadku zawodów zaufania publicznego, tj. profesji polegającej na wykonywaniu zadań o szczególnym charakterze z punktu widzenia zadań publicznych.

COMPOZYCJA tworzy narzędzia budowania marki osobistej, przygotowując odpowiednie materiały służące rozpowszechnianiu wizerunku profesjonalistów – zawodów zaufania publicznego.

Do zawodów zaufania publicznego zalicza się m.in.: doradców restrukturyzacyjnych, biegłych sądowych, biegłych rewidentów, rzeczoznawców majątkowych, rzeczników patentowych, adwokatów, doradców podatkowych, aptekarzy, architektów, komorników, kuratorów sądowych, notariuszy, radców prawnych, lekarzy, psychologów. Ta grupa profesjonalistów to eksperci o wysokich kwalifikacjach, z odpowiednim doświadczeniem i kierującym się misją – służenia ogółowi.

Wsparliśmy kompleksowo lub w pewnym zakresie w personal brandingu przykładowo:

 

 

Write Comment...

Name

Email